De Glazen Appel

want huiselijk geweld kun je stoppen!

Welkom op de site van de glazen appel.

Ben jij een professional die te maken krijgt met huiselijk geweld en waar je niet bereikt wat je het liefst zou willen bereiken?
Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid train en coach ik professionals in het omgaan met huiselijk geweld.

Op De glazen appel vind u informatie en tools over herstel vanuit kwetsbaarheid.
Glazen appel onderscheidt zich door gebruik te maken van vernieuwende herstelwijsheid. Als levend bewijs van het stoppen van huiselijk geweld, zet ik me in voor anderen die zich in kwetsbare situaties bevinden. Door bouwstenen te verzamelen kon eigen kracht vanuit een diep nulpunt worden getransformeerd tot de mens die ik nu ben. 

De afgelopen jaren is de aanpak doorontwikkeld tot de Appeltjesmethode. Met succes wordt deze methodiek ingezet bij mensen in kwetsbare posities en worden professionals gecoacht dit ook te doen.
Daarvoor is een combinatie gemaakt van professionele kennis (leefwereld), wetenschappelijke kennis (vakgebied) en ervaringskennis (ervaringsdeskundigheid). Allen gefundeerd op mensenrechten en waarden als zelfhulp en emancipatie.

Glazen appel werkt aan versterking van professionals en organisaties die beroepsmatig in aanraking komen met kwetsbare mensen. 
Glazen appel biedt personal coaching, masterclasses en trainingen op locatie.
Presentatie voor grotere groepen behoort tot de mogelijkheid.                                                      

Share