Producten en diensten

Tijdens het werken en in contact met jeugd en/of volwassenen komen we situaties tegen waar je moeilijk grip op krijgt. Wat je ook doet of voorstelt, het lijkt wel alsof sommige mensen niet (willen) zien wat er in hun leven mis gaat. Ondanks de heftige gevolgen die dit kan hebben voor hen, maar ook voor hun kinderen.

Mijn aanbod gaan over keuzes. Het gaat over kwetsbaarheid van mensen. Over weten, geloven en vertrouwen. Het stoppen van geweld, maar ook het maken van keuzes vanuit kwetsbaarheid, vraagt van mensen om hun leven bij elkaar te rapen en een diepe overtuiging te ontwikkelen om te geloven dat het kan.
Dat lukt niet zomaar en dat lukt niet in een dag, daar hebben mensen méér dan moed voor nodig.

Met zowel mijn hulpverleningservaring als mijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid en daarmee als levend bewijs, laat ik mensen kennismaken en/of leer ik ze de door mij ontwikkelde methodiek waarbij praktijk aan theorie gekoppeld wordt en andersom, om dit succesvol toe te kunnen passen in de praktijk.
Je leert om mensen te laten bouwen aan zelfvertrouwen voor elke uitdaging die het leven vraagt, bouwstenen te herkennen en vinden, demonen onder ogen te zien en aan te gaan.
Iedereen heeft bouwstenen. De kunst is om ze te zien, herkennen en dusdanig te stapelen dat je ze in kunt zetten om zelfs huiselijk geweld te stoppen!

Wil jij meer inzicht, wil jij je cliënten ondersteunen?
Wil jij de intrinsieke motivatie bij je cliënten aanboren om vanuit hun eigen behoeftes keuzes te maken en het leven op een fijne manier aan te gaan? Wil jij werkelijk verschil voor hen maken door mensen te laten ervaren dat ze het ‘zelf’ doen?
Schrijf je dan nu in voor een van mijn diensten.

Wil jij de impact van de verhalen van je cliënten in een passend perspectief blijven plaatsen? 
In deze tijd waarin veel zorg nodig is met steeds minder werkers doet dit wat met de werk- en prestatiedruk van professionals.
Voor een deel van die professionals levert dit een verhoogd stressniveau op. Als de impact van de cliënt verhalen en gebeurtenissen groot is en je moet balanceren tussen empathie en professioneel handelen is dat ingewikkeld. Je kunt niet teveel meeleven, dat is niet helpend, maar heeft ook impact heeft op je functioneren en je welbevinden. Je kunt ook niet teveel op afstand blijven, dan is er geen connectie met je client en boek je sowieso geen vooruitgang. 
Met individuele coaching leer ik je omgaan met de impact en een balans vinden tussen empathie en professioneel handelen. 
Heb je interesse, schrijf je dan in voor coaching via marielouise.goossens@gmail.com. 

 

Share