Recensie door Martenjan Poortinga, ceo DPO voor teksten|training|coaching|projectmanagement trainer en consultant

Vier gulden en vijfendertig cent – Marie-Louise Goossens

Uitg. Boekscout, isbn 978-94-638-9341-1

Marie-Louise Goossens is welzijnswerker, jeugdhulpverlener en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling in Brabant. Ze heeft een boek geschreven vol ervaringen met en over huiselijk geweld, armoede, achterstand en wat dat met een mens doet.

Recht uit het hart geschreven, vol met schrijnende beschrijvingen van situaties die iemands zelfvertrouwen tot de grond af kunnen breken.

In dit boek staat het verhaal van Rose centraal: een meisje dat als tiener moeder wordt, een aantal relaties heeft waarin armoede, drank, schulden en veel huiselijk geweld de dagelijkse gang van zaken bepalen, met alle gevolgen van dien, zowel voor haarzelf als voor haar kinderen, de relatie met haar ouders, vrienden en vriendinnen.

Rose is lang willoos slachtoffer: ze laat veel over zich heen komen en roept dat, zeker in het begin, ook over zichzelf af. Ze wordt steeds eenzamer, haar zelfvertrouwen wordt tot de grond afgebroken door de onzekere omstandigheden waarin ze leeft: schulden, geldgebrek een zeer onvoorspelbare en agressieve partner.

Alle ervaringen maken echter dat ze er op een gegeven moment voor kiest zich er niet meer bij neer te leggen, ze wordt steeds sterker. Verschuilt ze zich eerst nog in een harnas en wil ze geen contacten met de buitenwereld, later wordt ze, zoals ze zelf zegt, steen voor steen sterker en assertiever. Ze bijt van zich af, ontwikkelt zich, zorgt goed voor haar kinderen, die ook slachtoffer zijn van de omstandigheden. Ze is blij met elke vorm van aandacht van de buitenwereld en steeds positiever.

Er wordt wel eens beweerd dat sommige mensen alle ellende van de hele wereld over zich heen krijgen en dat het dan niet moeilijk is in de slachtofferrol te kruipen en alles over je heen te laten komen. De buitenwereld, de ander krijgt dan alle schuld.

Zo niet Rose: zij wordt sterker en sterker, pakt een opleiding op, ontwikkelt zich en is tenslotte een sterke, zelfstandige vrouw die haar zaken goed voor elkaar heeft. Haar geheim: het opbouwen van zelfvertrouwen door met kleine overwinninkjes steeds sterker te worden en daarin ook steeds de zonnige kant te zien.

Goossens laat zien hoe armoede er echt uit ziet en wat de gevolgen ervan zijn. Ze beschrijft de situatie van Rose in duidelijke taal. Het is niet altijd fijn om te lezen: de waarheid komt hard binnen.

Dit boek geeft veel aanleiding om te spreken over de oorzaken van huiselijk geweld en mishandeling. Het is heel goed te gebruiken als achtergrondinformatie in trainingen van bv. aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit boek is ook een must voor mensen die net als Goossens werken in het maatschappelijk en welzijnswerk, die te maken hebben met achterstanden en armoede. Het zou een prima aanvulling zijn van de boekenlijst van mbo- en hbo-opleidingen op deze gebieden.

En tenslotte is het een pleidooi voor geloven in jezelf, de lichtpunten blijven zien.

Ieder mens wil gezien worden.

Share