Training over partnergeweld bij Veilig Thuis

‘Marie-Louise Goossens heeft als ervaringsdeskundige bij een interne training over partnergeweld van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant een waardevolle bijdrage geleverd. Zij vertelde over de dynamiek in haar gezin dat te maken had met huiselijk geweld. Haar verhaal over keuzes die ze maakte en keuzes die ze op dat moment niet kon maken, leverde belangrijke inzichten op voor de vraag hoe je de cirkel van geweld doorbreekt. Wat heel belangrijk bleek te zijn in het verhaal van Marie-Louise, was dat een hulpverlener doorvroeg en benoemde dat er feitelijk sprake was van huiselijk geweld. Een directbetrokkene ziet dat namelijk niet altijd zelf. Verder gaf ze aan dat het netwerk van de betrokken personen een belangrijke rol kan spelen in het veranderen van patronen, iets wat zij zelf gemist heeft. Voor medewerkers van Veilig Thuis is het van grote waarde om de eigen werkwijze op deze manier te kunnen toetsen.’

Met vriendelijke groet,

Marianne Nijssen

Medewerker Backoffice Veilig Thuis Zuidoostbrabant

regio de Kempen e.o.

Scholingscoördinator, coördinator voorlichting en stagecoördinator

Share