Ervaringsdeskundigheid, de toegevoegde waarde

Ervaringsdeskundigheid is booming. Er is een groeiend aandacht voor.
Gelukkig weten de meeste professionals dat een ervaringsdeskundige niet in de plaats van, maar aanvullend aan bestaande diensten is.
Een ervaringsdeskundige heeft vaak een brugfunctie.
Doordat er iemand die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt tegenover je cliënt zit, gebeurt er iets bijzonders. Er ontstaat een onuitgesproken ruimte tussen die twee mensen die tot een verbinding leidt. Je cliënt is plots niet meer de enige en ervaart tegelijkertijd bewijs dat herstel mogelijk is.
Cliënten hebben mij persoonlijk wel eens teruggegeven dat zij zoekend waren om dingen te omschrijven voor de medewerker van Veilig thuis. Door mijn aanwezigheid en ondersteuning kon ik woorden geven aan wat zij bedoelden en voelden maar waar het steeds niet lukte om het over te brengen. Dat was nieuw en gaf voldoening. Daardoor konden ze vertellen hoe het echt met ze ging. Het maatschappelijk oordeel is altijd aanwezig, het zonder oordeel zijn van een ervaringsdeskundige, is een verademing in het leven van cliënten.
Een ervaringsdeskundige begrijpt wat niet wordt uitgesproken en voelt dan ook als onvoorwaardelijke steun. Dit helpt mensen om stil te kunnen staan en vanuit die stilstand keuzes te kunnen maken.


Voor professionals kan een ervaringsdeskundigen inzichten in complexe problematiek geven en bijdragen aan casuïstiek door het cliëntperspectief toe te lichten. Raadpleging, bruggen bouwen, informatie geven of coachen.

Daarnaast heb ik de overtuiging dat mensen voor elkaar veel kunnen betekenen. Als men zich bewust wordt van eigen bagage en bereid zijn elkaar te ondersteunen, dan kan er veel zorg voorkomen worden. (later zal ik hier uitgebreider op terug komen)

Share